02September2015

Trường Cao đẳng Hoan Châu

TIN NỔI BẬT

TIN NỔI BẬT

Tin mới

Tin mới
Tổng quan chương trình
Saturday, 17 May 2014

Tổng quan chương trình

  • Chương trình này thực chất là Chương trình đào tạo Đại học. Nó chỉ thấp hơn Chương trình đào tạo Đại học của HUBT ở trình độ tiếng Anh. Phần đào tạo về nghề nghiệp chuyên môn là phần cốt lõi của Chươn...