20December2014

Trường Cao đẳng Hoan Châu

TIN NỔI BẬT

TIN NỔI BẬT

Tin mới

Tin mới
Tổng quan chương trình
Saturday, 17 May 2014

Tổng quan chương trình

  • Chương trình này thực chất là Chương trình đào tạo Đại học. Nó chỉ thấp hơn Chương trình đào tạo Đại học của HUBT ở trình độ tiếng Anh. Phần đào tạo về nghề nghiệp chuyên môn là phần cốt lõi của Chươn...


Địa chỉ:
 Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0947653999; (038) 3623750; (038) 8934242

Website: http://www.hoanchau.edu.vn 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bản đồ